nomas noteikumi

ATCERIETIES!

1. LGK atrakciju personāls uzstāda atrakcijas un nodrošina to tehnisko darbību.

2. PASŪTĪTĀJS nodrošina Pasākuma vai sacensību vadību un kārtību norises vietā.

3. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka atrakcijas tiks izmantos atbilstoši ekspluatācijas un drošibas noteikumiem.

4. Visām atrakcijām, kas pieder SIA "LGK atrakcijas" ir vispārējā civiltiesiskā atbildība par trešo personu veselībai un mantai nodarīto kaitējumu, un civiltiesiskā atbildība par produkta radīto kaitējumu.

5. Atsevišķu atrakciju darbināšanai nepieciešams strāvas avots ventilatoram (neatkarīga slēguma kontaktligzdas ar zemējumu vai sadales skapis), ne tālāk kā 40m no norises vietas. Vēlama atbildīgā elektriķa klātbūtne.

6. Pasūtītājs veic apmaksu pirms pasākuma dienas.

7. Cenās nav iekļauti transporta izdevumi (1km =0,50 Eur (ar PVN))

8. Atrakcija atrodas  Latvijā,  Lietuvā,  Igaunijā.

9. Cenas norādītas Eur, ar PVN, atrakciju darbībai līdz 8 stundām.